Liliom Csoport

 

 

 

 

Óvónő: Timi néni, Anna néni 

 

Dadus: Natasa néni

 

Földváriné Anna Mária (Anna néni) 

Óvodapedagógusként és fejlesztő-differenciáló szakpedagógusként eddigi pályafutásom során igyekeztem hitemet, tudásomat, szakmai felkészültségemet, tapasztalataimat a gyermekek érdekeinek szolgálatába állítani.

Hiszem, hogy a pedagógus értékeket közvetít, képességeket fejleszt, sőt, a gyermeket egészében. A szülőkkel nyílt, őszinte kommunikációt folytatva, együttműködve, de mindemellett szem előtt tartva az óvodások érdekeit lehetek igazán hatékony.

Helyettem szebben fogalmazza meg Böjte Csaba testvér: "A mi dolgunk bízni a mai gyermekekben, akikben így is, úgy is át kell majd adnunk a világ továbbteremtésének csodálatos feladatát. Igen, a mai gyermek lesz a jövő megfontolt püspöke, tanára, orvosa, szentje - s jól van ez így! Hisz végül is az emberiség története a szentek története, a kibontakozó, itt is, ott is felsejlő Istenarc története."  

 

Matányiné Regős Tímea (Timi néni)

Négy gyermekes (15, 20, 22, 24) családanyaként is szembesültem sok megoldandó problémával, pl. tanulási nehézség, iskola választás, nevelési problémák; ezért gyakorlatilag bármilyen problémával meg lehet szólítani. Szívesen segítek a megoldás keresésében.

Mint hitoktató, szeretném a gyermekeket a Jóistenhez közelebb vinni, biztosítani a szeretetteljes hétköznapokat és ünnepeket.

Hiszek abban, hogy minden gyermeknek sok talentum adatott. Ezeket a kincseket megkeresni és tovább gazdagítani számunkra, pedagógusok számára, nagy ajándék. Hiszem, hogy minden gyermeknek saját frekvenciája van, amire rá kell hangolódni, a bizalmukat, szeretetüket ki kell érdemelni, és így fejlődésük szárnyakat kap; minden gyermekből ki lehet hozni a benne rejlő képességeket.

Mint iskola felkészítő foglalkozást tartó pedagógus, fontosnak tartom, hogy az iskola minél inkább zökkenőmentesen, kudarc nélkül induljon. Ehhez elfogadó, szeretetteljes légkör és persze sok-sok foglalkozás szükséges.

 

Szretykó Natasa (Natasa néni) 

Az álmom mindig az volt, hogy olyan óvodában dolgozhassak, ahol családias légkör uralkodik, figyelemmel kísérhetem a gyermekek fejlődését, segítsem az egészségtudatos gondolkodásuk kialakulását. Azért döntöttem emellett az óvoda mellett, mert a kevés csoportnak köszönhetően kellő figyelmet tudunk fordítani minden gyermek sajátos igényeire. Már az első pillanatban úgy éreztem, hogy ebben az óvodában megtaláltam a családias légkört.

Az óvodai dajka képzés után elvégeztem a pedagógiai asszisztens képzést is, így tovább bővítve tapasztalataimat. Három gyermeket nevelek, fontos számomra a nagy összetartó család és a gyermekeimet is erre próbálom nevelni. 

 

Rózsa Csoport

 

Óvónők: Anni néni, Mónika néni

Dadus: Krisztina néni 

 

Évzáró, 2021

 

Karlik Imréné Anna (Anni néni)

Három felnőtt leánygyermek édesanyja és egy pici fiú nagymamája vagyok. Sopronban  NYME Benedek Elek Pedagógiai Főiskola Óvodapedagógusi szakán szereztem diplomát 2006-ban. Még főiskolás éveim alatt kezdtem óvónői munkát végezni egy fővárosi katolikus óvodában. Innen öt év után kerültem a Karmel Kiskertje Katolikus Óvodába, ahol évekig a Liliom, majd rövid ideig a Rózsa csoportban dolgoztam. Közel három év kényszerpihenő után örömmel, szeretettel és hálatelt szívvel térek vissza a gyerekek közé részmunkaidős óvodapedagógusként.

 

Boldizsár Mónika (Mónika néni)

Erdélyben születtem, ott nevelkedtem és végeztem el iskolai és egyetemi tanulmányaimat a Babeș-Bolyai Tudományegyetem székelyudvarhelyi tagozatának Óvodai és Elemi Oktatás Pedagógiája Szakán. Gyermekkorom óta foglalkoztatott a pedagógiai pálya, a pedagógiai munkásság. Pedagógusaimra, akikre felnéztem, mint követendő példákat látva, tapasztalva, hogy ,,Én is ezt akarom művelni’’, döntöttem a pedagógia mellett, amelyet jelenleg már pozitív, hasznos, örömteli, szeretetteljes és hálás légkörben én is megélhetek.

A siker megélése mindannyiunk érdeke (minden ember vágyik a sikerre, sikerorientált). Egymásból, egymás által és egymásra építünk. Együttes erővel alakítjuk a mindenki számára megfelelő, ugyanakkor szeretettel telített légkört, ahol jól érzi magát, kifejezheti önmagát, a legjobbat adhatja önmagából. 

,,Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót ’kiszeretni’.’’ (Böjte Csaba testvér)