Liliom Csoport

Óvónők: Julcsi néni, Móni néni

Dadus: Tünde néni

2015/2016

2014/2015

„Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést

Fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet;

Példálózás helyett példát mutatnék;

Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék;

Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék;

Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot;

Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék,

Bámulnám a csillagokat;

 A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,

Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném;

Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat;

Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről

És többet a szeretet hatalmáról.”

 

(Diane Loomans)

 

„LILIOM” csoport bemutatkozás

 

Osztatlan - vegyes életkorú csoportunkat 30 fő, 3-7 év közötti gyermek látogatja.

A csoport összetételében lehetőség szerint törekszünk a nemek megközelítőleg fele-fele arányára, a kor szerinti megoszlásban pedig az ideális nagy -, középső -, kiscsoportos korúak 1/3 – 1/3 – 1/3 arányára.

A csoport óvodapedagógusai: Deák Júlia (Julcsi néni) és Karlik Imréné (Anni néni) 2011. óta dolgoznak együtt váltott műszakban, heti váltásban. Ők oktatási, nevelési kérdésekben kompetensek. Munkájukat a csoport dajkája Andrei Elvira (Elvira néni) segíti, aki a csoport tisztaságáért, gondozási feladatok ellátásáért felelős.

A komplexitás és projekt módszer alapelvei szerint dolgozunk, az adott heti témákat globálisan körbejárva, több aspektusból megközelítve.

 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyermekek érzelmi biztonságérzetének kialakítására. Ezt lehetőleg nyugodt reakcióinkkal, a heti és napirend viszonylagos állandóságával és minél több napközbeni biztos ponttal, az események kiszámítható egymásutániságával igyekszünk elérni.

Elvünk - amennyire a nagy létszám ezt lehetővé teszi - az egyéni bánásmód alkalmazása, a kor, képesség és érdeklődési kör szerinti differenciálás.

Mindannyian egyediek és értékesek vagyunk. Összetartozunk, így jóban és rosszban, örömben és bánatban osztozunk. A születésnapokat, névnapokat együtt ünnepeljük meg, élményekkel teli közös tevékenységek, kirándulások során is erősítjük az egymáshoz tartozás érzését.

A gyermekek énképének, pozitív önértékelésének erősítését pozitív tulajdonságaik kiemelésével, megerősítéssel segítjük. Szociális érzékenységük, empátiás képességük fejlesztése érdekében egymás elfogadására ösztönözzük őket.

Hisszük, hogy rossz gyerek nincs, mindenkihez meg lehet találni a kulcsot, s hogy semmi sem jóvátehetetlen.

Óvodánk fő célkitűzése, a hitre nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az önállóság és kreativitás minél magasabb szintjének elérésére, a mozgásfejlesztés jelentőségére, a mese, a zene, a szabad játék személyiségfejlesztő hatására.

Igyekszünk kevés számú, világosan megfogalmazott, indokolt szabályt felállítani, azokat következetesen betartatni, a gyermekeket feleslegesen nem korlátozni, számukra nyugodt, derűs, szeretetteljes légkört teremteni.

 

 

Rózsa Csoport

Óvónők: Anna néni, Mónika néni

Dadus: Elvira néni

FILM2014

FILM2012

Általában a 3-6 éves kor közötti gyerekek járnak óvodába, ahol megtanulják, hogyan kell másokkal kommunikálni, játszani illetve megfelelően viselkedni. A gyerekeket reggel, (munka előtt) hozzák be a szülők, és délután (munka után) jönnek, jöhetnek értük. Magyarországon ez reggel 7 és délután 3 óra közötti intervallumot jelöli. Délután 3 óra után is maradhatnak még a gyerkek az un. napköziben, amíg szüleik haza nem viszik őket. A velük foglalkozó tanár (Magyarországon „óvodapedagógus”, a köznyelvben „óvónő/óvónéni” vagy „óvóbácsi”) felügyeli a rendet és a biztonságot, miközben különféle közös foglalkozást, közös játékokat játszik a gyerkekkel, melyek révén motiválja őket szókincsük fejlesztésére, a matematika megimerésére, a tudományok és a számítógép iránti érdeklődés felkeltésére, akárcsak a zene, a művészetek (főleg rajzolás, festészet) megismerésére, illetve és a szociális viselkedési normák megértésére és azok elsajátítására. Azon gyerekek számára, akik korábban (szinte) minden idejüket otthon töltötték, az óvoda egyben megtanítja őket arra is, hogy hogyan küzdjék le szorongásukat az idegen emberek között, ha szüleik nincsenek a közelben. Ezen szorongás leküzdése után születnek rendszerint az első barátságok, általában a közös játék során sokszor együtt játszó gyerekek között. Az óvoda roppant hasznos a szülők számára is, mivel, míg gyermekük ott van, az édesanya (vagy édesapa) visszamehet dolgozni rész- vagy teljes munkaidős állásba. Az óvoda elvégzése után a gyerekek az általános iskola első osztályába kerülnek.