Az óvoda története

Isten az embert valamire teremtette, tehát küldetése, feladata van. A Szentlélek segítségével rádöbbenhetünk hivatásunk küldetésszerű jellegére. Szent Józsefről nevezett Boldog Mária Terézia felismerte az ő küldetését.

Tudta, hogy felelős minden kitaszítottért, különösen a gyermekekért.

Látva azt, hogy a 6 éven aluli gyermekekkel senki sem foglalkozik, alapítja meg az első gyermekotthont.

Magyarországra 1907. augusztus 2-án érkezett 2 nővérrel Soós Imre karmelita atya kérésére. Újpesten vásárol meg egy 12 szobás házat (a mai óvodánk épületét) és szeptember 7-én nyitja meg az óvoda és a napközi otthon a kapuit a szegény és rászoruló gyermekek részére. Sorra járta a házakat és hívta fel az emberek figyelmét, hogy gyermekeiket óvodánkba és napközi otthonunkba hozhatják. Hamarosan zsúfolásig megtelt a ház, ezért később bővíteni kellett. Sokan megkérdezték a nővéreket, hogy mit tettek, hogy ilyen rövid idő alatt megnyerték az emberek szívét?

A válasza: „Semmit nem tettünk; csak ’szeretetet’ gyakorolunk, amire állandóan kínálkozott alkalom: mert tapasztalatból tudjuk, hogy a szívből jövő őszinte szeretettel mindent el lehet érni, mi pedig szeretjük az embereket és a gyerekeket, s ők ezt érzik.

Noha nem nevezték a nővérek óvodáját katolikus óvodának, tudjuk, hogy katolikus szellemben nevelték a gyerekeket.  A feloszlatáskor nemcsak a kolostort zárták be, hanem a gyermekotthont és így az óvodát is. Ezzel hosszú időre megszűnt az óvodában a katolikus szellemű nevelés. A rendszerváltás után azonban újra lehetőséget kapott az Egyház és így a rendünk is az újrakezdésre. A keresztény hívő emberek igénye is megnövekedett keresztény szellemiségű óvodai nevelésre. Az Egyházban a katolikus óvoda, szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat, óvodákat, amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”

2007. júniusában rendünk is visszakapta Újpesten az épületet, és 2008. szeptember 10-én a már felújított épületben újra megnyitotta kapuit az óvodánk.

Motiváció

Nagy öröm volt ez számunkra, mert az itt élő emberek igénye és a mi vágyunk, küldetésünk egybeesett. Érezzük az alapítóanya közbenjáró segítségét, hogy örül annak, hogy folytathatjuk azt a munkát, Újpesten amit elkezdett. Ő mondta: „Az emberiség egész szempontjából alig van fontosabb, súlyosabb következményekkel járó feladat, mint a gyermeknevelés

Ezek a gondolatok vezéreltek minket, ezzel a tudattal és elhatározással kezdtük el munkánkat óvodánkban két vegyes csoporttal. Felelősnek érezzük magunkat minden gyermek testi és lelki fejlődéséért. 2009. szeptemberében kezdtük el a második évet, mindkét csoportban 30 fős létszámmal. Egyre többen érdeklődnek az óvodánk iránt és kérik gyermekeik felvételét főleg a keresztény szellemiség miatt.

Hitélet

Óvodánkban a családok többsége katolikus, vallását gyakorló család, vannak református családok és vallását csak kevésbé gyakorlók is. A katolikus szülők számára nagyon fontos, hogy a családban kapott keresztény szellemiséget, erkölcsi értékeket az óvodában is megkaphassák, és így fejlődjenek. Fontos volt számukra, hogy szilárd alapokra épüljön gyermekeik élete.

Elmondták még, hogy nagyon vonzó a nővérek jelenléte, élete, ami nagyban befolyásolhatja az óvoda arculatát.

Többen bevallották, hogy eddig nem nagyon gyakorolták a vallásukat, de most úgy érzik nagyon fontos döntést hoznak, amikor a mi óvodánkat választják. Látják, hogy a világban egyre jobban háttérbe szorulnak az igazi erkölcsi értékek, az igazi emberi értékek és fontos, hogy gyermekeikbe már kiskorban beivódjanak ezek az értékek. Továbbá úgy gondolták, hogy mi segítségükre lehetünk abban, hogy a család is újra keresztény szellemben élje életét.

Az óvoda választásánál a másik fontos szempont a szülők szemében a tágas, világos csoportszobák, a szép, nagy udvar, és a nagy tornaterem, ahol rossz idő esetén is mozoghatnak, játszhatnak.