Az óvoda története

Isten az embert valamire teremtette, tehát küldetése, feladata van. A Szentlélek segítségével rádöbbenhetünk hivatásunk küldetésszerű jellegére. Szent Józsefről nevezett Boldog Mária Terézia felismerte az ő küldetését. Tudta, hogy felelős minden kitaszítottért, különösen a gyermekekért. Látva azt, hogy a hat éven aluli gyermekekkel senki nem foglalkozik, alapította meg az első gyermekotthont. 

Magyarországra 1907. augusztus 2-án érkezett két nővérrel, Soós Imre karmelita atya kérésére. Újpesten vásárolt meg egy tizenkét szobás házat (a mai óvodánk épületét) és szeptember 7-én nyitotta meg az óvoda és a napközi otthon a kapuit a szegény és rászoruló gyermekek részére. Sorra járta a házakat és felhívta az emberek figyelmét, hogy gyermekeiket óvodánkba és napközi otthonunkba hozhatják. Hamarosan zsúfolásig megtelt a ház, ezért később bővíteni kellett. Sokan megkérdezték a nővéreket, hogy mit tettek, hogy ilyen rövid idő alatt megnyerték az emberek szívét? A válasza ez volt: "Semmit nem tettünk, csak 'szeretetet' gyakoroltunk, amire állandóan kínálkozott alkalom: mert tapasztalatból tudjuk, hogy a szívből jövő őszinte szeretettel mindent el lehet érni, mi pedig szeretjük az embereket és a gyermekeket, s ők ezt érzik.

 

MOTIVÁCIÓ

 

Noha nem nevezték a nővérek óvodánkat katolikus óvodának, tudjuk, hogy katolikus szellemben nevelték a gyermekeket. A feloszlatáskor nemcsak a kolostort zárták be, hanem a gyermekotthont és így az óvodát is. Ezzel hosszú időre megszűnt az óvodában a katolikus szellemű nevelés. A rendszerváltás után azonban újra lehetőséget kapott az Egyház és így a rendünk is az újrakezdésre. A keresztény hívő emberek igénye is megnövekedett keresztény szellemiségű óvodai nevelésre. Az Egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb. "A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat, óvodákat, amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében." 2007. júniusában rendünk is visszakapta Újpesten az épületet és 2008. szeptember 10-én a már felújított épületben újra megnyitotta kapuit az óvodánk. Nagy öröm volt ez számunkra, mert az itt élő emberek igénye és a mi vágyunk, küldetésünk egybeesett. Érezzük az alapító anya közbenjáró segítségét, hogy örül annak, hogy folytathatjuk azt a munkát Újpesten, amit elkezdett. Ő mondta: "Az emberiség egész szempontjából alig van fontosabb, súlyosabb következményekkel járó feladat, mint a gyermeknevelés." Ezek a gondolatok vezéreltek minket, ezzel a tudattal és elhatározással kezdtük el munkánkat óvodánkban két vegyes csoporttal. Felelősnek érezzük magunkat minden gyermek testi és lelki fejlődéséért. 2009. szeptemberében kezdtük el a második évet, mindkét csoportban 30 fős létszámmal. Egyre többen érdeklődnek az óvodánk iránt és kérik gyermekeik felvételét, főleg a keresztény szellemiség miatt. 

 

HITÉLET

 

Óvodánkban a családok többsége katolikus, vallását gyakorló család, vannak református családok és vallását csak kevéssé gyakorlók is. A katolikus szülők számára nagyon fontos, hogy a családban kapott keresztény szellemiséget, erkölcsi értékeket az óvodában is megkaphassák és így fejlődjenek. Fontos számunkra, hogy szilárd alapokra épüljön gyermekeik élete. Elmondták, hogy nagyon vonzó a nővérek jelenléte, élete, ami nagyban befolyásolhatja az óvoda arculatát. Többen bevallották, hogy eddig nem nagyon gyakorolták a vallásukat, de most úgy érzik, nagyon fontos döntést hoztak, amikor a mi óvodánkat választották. Látják, hogy a világban egyre jobban háttérbe szorulnak az igazi erkölcsi értékek, az igazi emberi értékek és fontos, hogy gyermekeikbe már kiskorukban beivódjanak ezek az értékek. Továbbá úgy gondolták, hogy mi segítségükre lehetünk abban, hogy a család is újra keresztény szellemben élje életét. Az óvoda választásánál a másik fontos szempont a szülők szemében a tágas, világos csoportszobák, a szép, nagy udvar, a nagy tornaterem, ahol rossz idő esetén is mozoghatnak, játszhatnak. 

 

  

BEMUTATÁS

 

Intézményünk két óvodai csoporttal működik. A csoportszobák esztétikusak, tágasak, világosak, galériával beépítettek. Számos játszó-, foglalkoztató terület kialakítását teszi lehetővé. Mindkét csoportnak saját laptopja, fénymásolója van. A két csoport külön, szekrényekkel berendezett öltözővel, valamint teljes mértékben modern felszerelésű mosdóval (szenzoros szappan- és papírtörlő adagoló) rendelkezik. Az óvodának nagy tornaterme van, amely korszerű, sokféle, hasznos, fejlesztő, szórakoztató felszereléssel van ellátva, ahol a gyermekek kiélhetik mozgásvágyukat. Esős idő esetén a gyermekek a sószobát vehetik birtokba, ahol egészség erősítő- és megőrző környezetben vannak: hangulatvilágítással épültek a falak só téglából, a gyermekek a sóval "homokozhatnak", körbe a padok alatt kősók találhatók.

Nyári időben pizsi partit tartunk nagycsoportosaink számára, illetve testvéróvodánk nagycsoportosai érkeznek vendégségbe, a nagykádas szobát is igénybe vesszük, amelyet a gyermekek évente igazi legendás helyként izgalommal, kitüntetéssel emlegetnek, amit a zene és a hangulatvilágítás tovább fokoz. 

A tetőtérben előadó termünk van, ahol szintén részt vehetnek a gyermekek a nekik szervezett programokon.

Sokat tartózkodhatnak a gyermekek az udvaron. Két, játszótéri eszközökkel felszerelt udvara van az óvodának (egy nagyobb, egy kisebb, napos, árnyékos). A nagy udvaron veteményes van kialakítva a két csoport részére, ahol tavasszal kertészkedünk: ültetünk, palántázunk, zöldségeket termesztünk, gondozzuk, gyomláljuk, öntözzük és a termést jó étvággyal, örömmel, büszkén (mert ez is a mi közös munkánk eredménye) fogyasztják el a gyermekek. A két játszóteres udvar kiegészül egy kerékpáros udvarral, ami a valóságnak is megfelelő útfestéssel, táblákkal, útjelzőkkel egészül ki, azaz KRESZ pálya.

Mivel egyházi intézmény vagyunk, a gyermekekkel közösen rendszeresen gyakoroljuk, megéljük hitünket, vallásunkat egy ima, egy megemlékezés, egy szentmise keretében, amelynek az intézményben található kápolna gyakran szolgál helyszínül. A folyosókon, öltözőkben kifüggesztett táblákon a szülők láthatják gyermekeik alkotásait, mindemellett tájékozódhatnak a csoport/óvoda/intézmény eseményeiről, híreiről. A falakat is a gyermekek munkái díszítik: a fal festése a gyermekek színes festékes kéz lenyomatával van színesítve és a folyosó egy része speciális üveggel van borítva, melynek felületére a gyermekek évszaknak, ünnepnek, élményörökítésnek megfelelően tudnak rajzolni. 

Az intézmény egy kellemes, szemet gyönyörködtető rózsakertnek is otthont nyújt, melynek közepén egy szökőkút helyezkedik el. Ez a nyugalomkert mindkét csoport folyosójáról jól szemügyre vehető, megközelíthető.

Parkolás szempontjából tekintve óvodánk jól megközelíthető autóval. Buszmegállók az épület mellett találhatók. 

Elmondható, hogy intézményünk épülete a 21. század kihívásainak megfelel.