125 éves Jubileum a Nyitott Kármelben

125 éves Jubileum a Nyitott Kármelben

 

1891 Július 02-án alapította meg Szent Józsefről nevezett Boldog Mária Terézia anyánk a Jézus Isteni Szívéről nevezett Karmelita Nővérek Kongregációját.

Látomása az alapításhoz: „Láttam az isteni Fölséget, az Atyaistent a felhőkben csodálatos csillogásban, pontosan előttem a magasban; Isten jobb keze egy nagy aranykeret bal sarkán nyugodott, mely egy ezüst alapon nyugvó nagy keresztet zárt körül. A kereszt nagy volt, igen nagy volt, s rendkívül művészien dolgozták ki aranyból és ezüstből. Amint elfordítottam a tekintetemet a keresztről, egy nagy csapat nővért láttam- szerte a dombon, amelynek a tetején álltam, Te Deumot énekeltek azért, mert én lettem a főnöknőjük.

Meglepve pillantottam föl Istenre, s ekkor vettem észre, hogy a jó Isten bal karját kinyújtott mutatóujjával oldalra tartja; abba az irányban néztem, s láttam az isteni Üdvözítőt, alakjának közel fele, akárcsak az Atyaistené, felhőben volt, s a mennyei jóság és szeretet kifejezésével pillantott le rám. Leírhatatlan boldogság melegített át, és a csodálkozástól csak szavak nélkül fogalmazódott meg bennem: Mit jelent ez?- A következő pillanatban szavak nélkül értésemre adatott? Ha megalapítod nekem ezt a rendet és magadra veszed a szenvedést, melyet ez a nagy kereszt jelképez, akkor az én Fiam lesz örök fizetséged.”

Berlinben a Pappelallee 112. számú házat kapta meg az árva, szegény gyermekek részére, és augusztus 2-án szentelték fel az első lakást.


Így indultak útjukra a Szent József otthonok.

            

Berlin, Pappelallee 112.