Katica Csoport

Kisgyermeknevelők: Ili néni és Margit néni

Dajka: Erika néni