Bemutatkozás

Igyekszünk, hogy a bölcsődénk családias légköre már akkor érezhető legyen, mikor a szülő és a kisgyermek ellátogat hozzánk. A gyermekközpontúság és az itt dolgozók segítőkész, empatikus magatartása érzelmi biztonságot és derűs, családias légkört biztosít, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a hozzánk járó gyermekek jól érezzék magukat, testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt jól fejlődjenek. Bölcsődénkben a gyermekek a katolikus értékek mentén nevelkedhetnek, nagyon szorosan együttműködve a családjukkal. Arra törekszünk, hogy a gyermeket közösen, együtt neveljük, kölcsönösen és rendszeresen kommunikáljunk egymással. A bölcsőde kis létszáma ezt lehetővé is teszi, amely véleményünk szerint segíti a gyermek beilleszkedését, elválását a szülőtől.

Tudjuk, hogy a bölcsőde az az első színtér, amikor a gyermeküket más gondozására bízzák. Igyekszünk olyan közeget, légkört teremteni, ahol úgy érezhetik, hogy gyermekük biztonságban, jó "helyen" van arra az időre, amíg Önök dolgoznak. 

Bölcsődénk 28 férőhelyes, reggel 7 órától - 17 óráig tartó nyitvatartással, két csoportban gondozza, neveli a gyermeket. A csoportokban egyenként maximum 14 gyerek jár. Elsősorban 1,5 éves kortól fogadjuk a gyermekeket a 3-ik életévük betöltését követő augusztus 31-ig. 

Csoportszobáink biztonságosak, jól felszereltek és nagy udvar áll rendelkezésre a gyermekek mozgásigényének a kielégítésére. Sokat tartózkodunk a levegőn, fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek sokat mozogjanak. Rossz idő esetén egy hatalmas tornaterem áll rendelkezésre, ilyenkor itt töltünk el napi legalább 1 órát. Itt is vannak motorok, szőnyegek, trambulin, labdák, különböző mozgásfejlesztő eszközök. Télen a sószobában - mely Himalájai és Parajdi sóból készült, sóhomokozós - töltünk el heti fél vagy egy órát.

A Kisgyermeknevelők naponta lehetővé teszik a gyermekek számára, hogy bekapcsolódhassanak az általuk felajánlott, szakszerűen összeállított - a csoportba járó gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő - foglalkozásokba, ének, mondóka, manuális, mozgásos tevékenységek stb. Ezek a gyermekek komplex fejlesztését, fejlődését segítik elő, játékos, élményszerző formában. Kisgyermeknevelőink igyekeznek észrevenni, ha valamilyen területen fejlődési elakadást észlelnek. 

Lehetőség van külön térítés keretében mozgásfejlesztő, konduktor szakember által szervezett tornán is részt venni. 

Az év során számos olyan rendezvényünk van, amit a szülőkkel közösen tervezünk és valósítunk meg. Sajnos a járványhelyzet miatt az elmúlt évben ezeket csak a gyermekekkel tudtuk megtartani. Ilyenek: Márton nap, közös karácsonyi készülődés, farsang, apák és anyák napja, évzáró rendezvény. Ezen kívül természetesen hozzánk is ellátogat a Mikulás és tartunk gyermeknapot is.

Bölcsődénk nyáron 5 hétig zárva tart, szintén zárva tart téli szünetben, karácsony és szilveszter között, illetve húsvét előtt nagycsütörtökön és húsvét után kedden.

Az óvodaérett gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy korábbi csoporttársaikkal közösen óvodánkban folytassák tovább játékos tapasztalatszerzésüket. A bölcsődénk és óvodánk működése, nevelő munkája jól összehangolt, egymásra épülő. 

És végül álljon itt névadónk, Lisieuxi Kis Szent Terézről néhány mondat, mely bölcsődénk mottója is lehetne. Lisieuxi Kis Szent Teréz nem akart naggyá válni, hanem minden időben, minden helyen, minden körülmények közt igyekezett azt tenni, amire képes, amit Isten vár tőle. Ez a kis út mindenki számára azt jelenti, hogy saját adottságait, körülményeit felhasználva kell az életszentségre eljutni. Ez az út mindenkinek a saját útja. "Ez az út a kicsi gyermek ráhagyatkozása, aki félelem nélkül alszik el Atyjának karjaiban." 

KATICA CSOPORT

PILLANGÓ CSOPORT